Ohjeita

Tulosten ilmoittamisen ohjeet

Lukujen muutoksista 22.5.2015Tässä palvelussa on haettavassa ja ladattavassa muodossa Suomen Shakkiliiton ylläpitämät vahvuuslukulistat:
 • normaalin ja nopean shakin selolista
 • pikashakin pelolista
Lisäksi palvelusta löytyy seuraavia listoja:
 • selolaskentaan otetut turnaukset
 • turnaustaulukot
 • pelaajakohtainen tulostaulukko turnauskohtaisesti
 • pelaajan selo/pelohistoria, kuva ja taulukko
 • seurat
 • top 100 listat eri ryhmistä
 • top 100 suoritusluvut seloturnauksissa
Useat listat ovat interaktiivisia, sarakkeen otsikkoa klikkaamalla voi vaihtaa listan järjestyksen.

Palvelussa on turnaustulokset kattavasti vuoden 2012 alusta lähtien. Tätä aikaisempaa selohistoriaa on tarkoitus lisätä myöhemmin.

Hakuohjeita:
 • Oletuksena haetaan suomalaiset aktiivipelaajat
 • Hakusana tai -sanoja voivat olla mm. etunimi, sukunimi, kerho, seloluku.
 • '-' -merkki liitettynä sanan eteen tarkoittaa, että sana EI saa esiintyä (esim. -vihinen tai -##)
 • Sanoista voi antaa vain osan laittamalla alkuun tai loppuun korvausmerkin *
 • Yksittäisen merkin voi korvata kysymysmerkillä
 • Kirjainten koolla ei ole merkitystä
 • Peräkkäiset sanat voi laittaa lainausmerkkeihin (esim. "vihinen teemu")
 • Vaihtoehto 'aktiivipelaajat' tarkoittaa että pelaajalla on ainakin yksi laskentaan otettu peli kuluvana tai kahtena edellisenä vuonna
 • '#'-merkki kerhon jälkeen tarkoittaa, että kerho on ilmoittanut että pelaaja ei enää kuulu kerhoon
 • 'L'-merkki lisenssi(Lis) -sarakkeessa tarkoittaa, että pelaajalla on henkilökohtaiseen kilpailuun oikeuttava lisenssi voimassa listan päivämäärällä. 'J'-merkki tarkoittaa, että pelaajalla on joukkuekilpailuun oikeuttava lisenssi.
Vinkkejä:
 • Suorat linkit hakulomakkeen reunassa, seurat, pelaajat, top 100 -listat, ovat yleensä oikoteitä hakulomakkeen eri arvoilla tehtäviin hakuihin, ts. hakulomakkeella voi tehdä samat haut.
 • Selolistalla pelaaja on linkki pelaajan tietoihin, seura on linkki seuran pelaajalistaan, selo/pelo on linkki selo/peloturnaushistoriaan ja elo on linkki Fide-tietoihin.
 • Hae merkkijono hakutuloksista -toiminto tekee selaimen sisäisen haun tuloksista ilman yhteydenottoa palvelimeen.
 • Seuralistassa on käytössä hakulomakkeen kentät. Korkeintaan _ pelaajaa kenttä rajoittaa pelaajamäärän/seura. Tällä saa esim. seuralistan vahvuusjärjestyksessä jossa on seurojen N vahvinta pelaajaa.
 • Vahvuuslukulistojen lopussa on suorat linkit tulosten eri esitysmuotoon. Näitä voi käyttää esim. suorien linkkien tekoon seurojen omilla sivuilla.
Muuta:
 • Selon edessä mahdollisesti oleva 'U'-merkki tarkoittaa että selo lasketaan uuden pelaajan kaavalla. Näin tehdään kun pelaajalla on alle 11 selopeliä eikä elolukua. Tällöin selo ei ole vielä vakiintunut arvio pelivahvuudesta.
 • Turnaustuloksissa oleva pelaajien titteli ja kansallisuus on kotimaisissa turnauksissa listan päiväyksen mukainen, ulkomaisissa turnauksissa vastustajien osalta turnaushetken mukainen.
 • Listoissa esiintyvä suoritusluku on sellainen pelaajan lähtöluku, joka ei muutu tai muuttuu mahdollisimman vähän laskennassa. Jos tällaisia lukuja on useita, suoritusluku on suurin niistä. Odotustuloksen laskennassa käytetään normaalia odotustulostaulukkoa ilman ylärajaa.
 • Pelaajan selohistoriassa listatut huippuselot ovat turnauksen aikana saavutettuja lukuja. Pikashakissa ei lasketa huippupeloa.
 • Palvelua ja näiitä ohjeita kehitetään edelleen palautteen mukaan ja kun uusia ideoita syntyy tai virheitä löytyy.
 • Ohjeisiin on myöhemmin tulossa materiaalia miten selot lasketaan.
Selolaskijana toimii Teemu Vihinen

Toiveet, ideat ja muu palaute on tervetullutta! Palautteen listalla olevista tiedoista sekä palvelun toiminnasta voi lähettää osoitteeseen
selot@shakkiliitto.fi